karta1Положението на небесните тела в момента на раждането (създаването) има своето значение. С помощта на доказаните от астрономията закони, астролозите съставят звездна карта, наречена по късно хороскоп и чрез нея приемат посланието, което звездите отправят към всеки от нас. Астрологията се занимава с изучаването и прогнозирането на събитията от нашия живот. "Светът е единен, всички неща и явление са взаимносвързани, всеки от нас е част от Космоса. " Всяка планета оставя свой белег върху определена област на нашия живот. Така от момента на раждането си ние сме предразположени да мислим, да чувстваме, да работим, да постигаме или дори да се проваляме по строго определен начин. Важно е да отбележим, че звездите непрекъснато ни подтикват да вършим определени неща, но те не могат да ни заставят. Тяхното влияние може да бъде сравнено с течението в реката, ако някой седи в лодка и не предприема нищо, то тогава лесно може да се предскаже къде ще стигне. Но ако човекът в лодката грабне веслата и упражни своята свободна воля ще се превърне в господар на съдбата си.